วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS2

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ โดยใช้คำจำนวน 2,500 คำ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อประกอบที่หลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

Advertisements

3 thoughts on “วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ IS2

 1. บทที่ 2
  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเนื้อหาของเอกสารและวิจัยออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้
  1.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบแถวหน้าเสาธงของคณะสีแสดโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  1.ความหมายและความสำคัญของการจัดระเบียบแถว
  2.ประเภทของแถว
  3.ลักษณะของแถว
  4.ขั้นตอนการเข้าแถว
  5.ประโยชน์ของการเข้าแถวหน้าเสาธง
  6.การแก้ไขปัญหาการเข้าแถวหน้าเสาธง
  (อาจารย์ค่ะ บทที่2 ประมาณนี้ ได้ไหมค่ะ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s