หลักการเขียน ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

เข้าไปดูได้นะคะ

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาวิจัย

บทนำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

Advertisements

33 thoughts on “หลักการเขียน ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา

 1. หนู่ทำเรื่อง การใช้บริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเอาประเด็นไหนของเรื่องที่จะ ค้นหาข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ค่ะ

 2. สวัสดีค่ะ หนูต้องเขียนโครงงานวิจัยเรื่อง จำนวนฟีโบนักชีและธรรมชาติค่ะ แต่หนูเขียนบทนำไม่เป็นค่ะ ต้องเขียนยังไงค่ะ โดยเฉพาะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาค่ะ ของคุณล่วงหน้านะค่ะที่มาตอบ…

 3. ครูค่ะ ที่มาและความสำคัญ นี่จำเป็นต้องอ้างถึงงานวิจัยอื่นมั้ยค่ะ

  หนูทำเรื่อง ความพึงพอใ่จของนักศึกษาต่อการให้บริการของห้องสมุด

 4. ผมจะทำเล่มรายงานวิจัยปัญหาพิเศษของสารวัตรทหารกองบัญชาการกองทัพไทย…แต่ยังขาดบทนำครับช่วยแนะนำหน่อยครับ

 5. ถ้าจะทำเรื่องประมาณว่าสำรวจความนิยมประเภทสื่อโซเชียลมีเดียของ นศ. ในมหาวิทยาลัยจะตั้งชื่อให้กระชับว่าไรดีค่ะ

  • ลองอ่านหลักการตั้งชื่อเรื่องดูก่อนนะ อาจตั้งชื่อเรื่องตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้ เช่นการสำรวจค่านิยมการใช้สื่อโซเซียลมีเดียของนักศึกษา…..(กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ) คณะ…

 6. การตั้งคำถามต้องตั้งเเบบไหนค้ะ
  คือหนูไม่รู้จะตั้งเเบบไหนอ่ะค้ะ เกี่ยวกับการกัดกร่อนของหิน

 7. หนูทำเกี่ยวกับก่อนที่ประเทศไทยจะมีภาษาเป็นของตัวเองใช้ภาษาอะไรมาก่อนหนูไปไม่เป็นเลยค่ะช่วยด้วยยยค่ะ

  • ชื่อเรื่องอะไรค่ะ เพราะ การตั้งชื่อเรื่องมีความสำคัญมากนะ ตั้งชื่อเรื่องได้แล้ว ก็จะสามารถเขียนบทที่1ความเป็นมาได้เพราะได้รู้ว่าเรามีจุดประสงค์อะไรในการทำงาน

 8. อยากได้ที่มาและความสำคัญของปัญหา “ปริมาณความช้นของเปลือกต้นตีนเป็ดใน2พื้นที่ที่แตกต่างกัน” ค่ะ
  ช่วยหน่อยนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะ 😦

 9. อยากร้องไห้เลยคะ หนูทำเรื่องความพึงพอใจของผู้ใจสบู่อะคะ บท 1 ก็ไม่ผ่านละ อาจารช่วยขึ้นต้นให้หน่อยได้ไหมคะ

  • หนูต้องเกริ่นนำเกี่ยวกับสบู่ก่อน ว่ามีความสำคัญอย่างไร ตลาด ความนิยม ข้อดีข้อเสีย แล้วก็ค่อยเข้าสู่เนื้อเรื่องว่า สบู่แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ทำไมอันนี้ถึงคนใช้เยอะ(ความนิยม)

 10. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  เด็กหญิง ยุราวัลย์ ใจปิง หัวหน้ากลุ่ม 10 ชั้น ม.2/1 ค่ะ
  งานนี้หนูได้แก้แล้วค่ะอาจารย์ อาจารย์ช่วยตรวจดูให้หน่อยนะค่ะ
  เรื่อง การศึกษาแหล่งน้ำเสียในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  บทที่ 1
  บทนำ
  ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา
  “ทรัพยากรน้ำ” น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยน้ำ นอกจากนี้น้ำยังเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือ ภาคบริการ โดยเฉพาะการผลิตในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมาก แต่ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ในโลกมีน้ำอยู่ประมาณ 1,234 ล้านลูกบากศ์กิโลเมตร เป็นน้ำจืดเพียงร้อยละ 5 และประมาณ 4 ใน 5 ของน้ำจืดที่มีอยู่เป็นน้ำแข็งในเขตขั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นน้ำจากใต้ดินถึงร้อยละ 99 ของนำจืดที่เป็นของเหลว
  ฉัตรชัย จรทผา (2545:1) กล่าวว่า แหล่งน้ำมี 2 ประเภทใหญ่ คือ 1.แหล่งน้ำธรรมชาติ 2.แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติก็คือ น้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทีมีอยู่ทั่วไป ซึ่งจำแนกได้ 2 ชนิด คือ น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน -น้ำผิวดิน เป็นแหล่งน้ำที่พบทั่วไปบนพื้นผิวโลก เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น -น้ำใต้ดิน เกิดจากน้ำผิวดินซึมผ่านดินชั้นต่างๆลงไปถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่ซึมผ่านไม่ได้ น้ำเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดินและเนื้อหินและปริมาณน้ำใต้ดินบริเวณหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  น้ำดี คือ น้ำที่มีสภาพสีใส ปราศจากความขุ่นและกลิ่น น้ำเสีย คือ น้ำที่มีสารและสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงประสงค์เจือปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้จะทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งปัญหาน้ำเสียเหล่านี้มีอยู่เกือบจะทุกที่แม้แต่ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป อาทิ เช่นบริเวณหลังอาคาร 3และบริเวณด้านข้างของแผนกอุตสาหกรรม ซึ่งแหล่งน้ำบริเวณดังกล่าวมีลักษณะ มีคราบน้ำมัน สีดำขุ่น มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง มีขวด ถุงขนม กระดาษและอื่นๆ ซึ่งนักเรียนทิ้งขยะลงในที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ควรทิ้งจึงทำให้แหล่งน้ำเกิดเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น สัตว์น้ำบางชนิดที่อาศัยอยู่ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้ศึกษาเกิดการสงสัยว่าสัตว์น้ำบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำที่มีความเน่าเสียได้อย่างไร อะไรเป็นสาเหตุหลักสำคัญใหญ่ๆที่ทำให้น้ำเกิดน้ำเน่าเสีย ในน้ำเสียมีเชื้อแบคทีเรียอะไรบ้าง และจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนตกลงในน้ำเน่าเสีย จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนและในภายภาคหน้าเมื่อเกิดอีกเราควรที่จะมีวิธีการที่จะแก้ไขอย่างไร โรงเรียนควรจะมีแหล่งน้ำเน่าเสียในโรงเรียนอีกหรือไม่ หรือควรจะมีเฉพาะแหล่งน้ำดี
  ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงได้สำรวจเกี่ยวกับแหล่งน้ำเสียภายในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมขึ้น เพื่อให้ได้รู้สาเหตุที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย เพื่อจะได้เป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในภายภาคหน้า
  และอันนี้เป็นแบบสอบถามที่อาจารย์ให้ไปคิดเพิ่มเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา
  **ท่านจะไม่ทิ้งขยะและขวดลงในแหล่งน้ำเพื่อลดปัญหาที่ทำให้น้ำเน่าเสีย**
  แบบนี้ได้ไหมค่ะอาจารย์

 11. อรวี อยู่กลุ่มเดียวกันกับณัฐกานต์ สติชอบหรือเปล่าค่ะ ถ้าใช่ เอกสารที่ครูอ่านและเสนอเเนะให้ปรับแก้ ชุดนั้นดีแล้วและนำเอาเอกสารชุดนี้ไปเพิ่มเติมได้

 12. ด.ญ.อรวี สิงห์สถิตย์ ม.2/1 ตัวแทนกลุ่ม 1 ค่ะ

  เรื่องศึกษาการใช้คำหยาบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและแนวทางการแก้ปัญหา

  สองย่อหน้าสุดท้ายที่คุณครูให้ไปแก้ค่ะ

  คนไทยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ซึ่งภาษาที่ใช้สื่อสารกันนั้นมีหลากหลายประเภท ทั้งภาษาที่สุภาพ ราชาศัพท์ ภาษาราชการ ภาษากึ่งราชการ ภาษามาตรฐาน และภาษาที่ไม่สุภาพ (คำหยาบคาย) ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น สะท้อนถึงค่านิยมในการใช้ภาษาที่แย่ลง เป็นคำที่ไม่เหมาะกับการพูดในที่สาธารณะ เมื่อพูดออกไปแล้วอาจทำให้บุคคลที่ได้รับฟังรู้สึกไม่พอใจ หรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ดังนั้นคำหยาบจึงไม่ควรนำมาใช้ทั้งในการพูดและเขียน แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันนี้สามารถพบคำหยาบได้ทั่วไปและพบมากในเด็กวัยรุ่นซึ่งมักได้ยินคำจำพวกนี้ในโรงเรียน

  จากการศึกษา ผู้รายงานได้พบว่านักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นมีการใช้คำหยาบในโรงเรียนเป็นจำนวนมากและใช้กันอย่างแพร่หลาย กลายเป็นคำนิยมในหมู่นักเรียนและเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้คำหยาบในสถานศึกษา เพราะเป็นสถานที่ให้ความรู้ อบรม ให้นักเรียนเป็นผู้คงแก่เรียน มีความประพฤติดี ผู้รายงานจึงอยากทราบสาเหตุที่นักเรียนใช้คำหยาบ และศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้คำหยาบโดยสุ่มเลือกจากกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกตอนต้นมาใช้ในการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่ใช้คำหยาบมีจำนวนลดน้อยลงและสามารถนำแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ไปปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมที่มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไป

  • อรวี อยู่กลุ่มเดียวกันกับณัฐกานต์ สติชอบหรือเปล่าค่ะ ถ้าใช่ เอกสารที่ครูอ่านและเสนอเเนะให้ปรับแก้ ชุดนั้นดีแล้วและนำเอาเอกสารชุดนี้ไปเพิ่มเติมได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s