ประมวลภาพการศึกษาดูงาน IS2 ครูกอบแก้ว จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS2 และให้เกียรติมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Advertisements

ผลงาน นักเรียนรายวิชา is2

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา is2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

โดยจะเรียงตามลำดับห้อง ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถคิดชื่อหัวข้อได้อย่างน่าสนใจ

สามารถเข้าไปศึกษาตามตัวอย่างในลิงค์ด้านล่างได้เลยนะคะ

ผลงานนักเรียน รายวิชา is 2